123Huurgrond op Boerenbusiness.nl!

26 juni 2019 21:48 Voor bietentelers (of telers van andere gewassen) kan het erg interessant zijn om land te verhuren aan tulpenbedrijven. Dit vanwege het hoge rendement. 123Huurgrond faciliteert hierin. Het bedrijf bemiddelt sinds 2015 jaarlijks in ruim 600 hectare landbouwgrond en is groot geworden in tulpenpercelen.

Bart Keizers, de oprichter van 123Huurgrond, verklaart de interesse in de verhuur van tulpenland. "Voor tulpenland wordt de laatste jaren een erg goede prijs betaald, zeker op zware gronden (vanaf 25% afslibbaar) met goede beregeningsmogelijkheden in Flevoland. Aangezien de prijzen voor gewassen als bieten de laatste jaren flink onder druk staan, verdwijnt de bietenteelt steeds meer richting Drenthe en Groningen (onder meer via quotumverhuur)."

Win-winsituatie
Keizers zag dit als een kans en zocht bedrijven in Groningen en Drenthe die bieten konden telen voor bedrijven in Flevoland. "Als een bedrijf graag via ons tulpen in zijn bouwplan wil opnemen (in plaats van bieten), dan verzorg ik kosteloos de verhuur (of verkoop) van het bietenquotum naar andere gebieden. Dat is een win-winsituatie."

De afspraak die daarbij wel gemaakt wordt, is dat de boer in Groningen of Drenthe dit quotum voor minstens 85% vol levert. De opbrengsten van de bieten zijn voor de boer in Drenthe of Groningen, de quotumvergoeding is voor de boer in Flevoland. Voor die laatste is het een win-winsituatie, want hij ontvangt (naast de quotumvergoeding) ook meer voor het tulpenland, in verhouding tot de bietenopbrengsten van de laatste jaren."

Geen kosten voor verhuurder
"Wij ondersteunen de boer in Flevoland in het ontvangen van een goede quotumvergoeding", vertelt Keizers. "Daarbnaast verzorgen wij uiteraard het papierwerk en regelen wij alles voor de verhuur van het tulpenland. We zorgen daarbij voor een goede prijs. Dat doen wij volgens ons concept geheel kosteloos voor de verhuurder uit Flevoland."

Tot slot benadrukt Keizers dat het niet per se om een bietenperceel hoeft te gaan. "Tulpen kunnen ook prima in plaats van een ander gewas in het bouwplan. Ook zijn er meer verhuurmogelijkheden, want 123Huurgrond verhuurt ook veel pootaardappel-, bomen- en uienland. Dit zijn gewassen die ook een goede verhuurprijs garanderen."

Wie meer wil weten, kan contact opnemen met huurgrondmakelaars Bart Keizers (06-29364569) of Gijs Sesing (06-13386301). Of kijk op de website van 123Huurgrond.