Iets meer grond op de markt

25 oktober 2018 11:34 Het aantal verhuurders in Flevoland neemt dit jaar eerder iets toe dan af.  De prijzen lijken her en der goed maar dat geeft in veel gevallen een vertekend beeld. Zo zijn er veel bedrijven die hun producten (uien/aardappelen/etc) vooraf al op contract verkocht hadden en een tegenvallend jaar hadden qua opbrengsten. Daar komt bij dat er een generatie ondernemers is die richting de 60 gaat en het een keer mooi geweest vindt. De verwachting is dat in de toekomst deze groep gaat toenemen.